Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Eğitim Çalışma Grubu

Amaç: Mevzuat uyum mesleğinin gelişmesine katkı sağlanması; mesleğin niteliğinin yükseltilmesi; mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere meslek mensupları yetiştirilmesine destek olunması; mevzuat uyum alanında çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla kurslar, eğitim programları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar gibi etkinlik ve programların düzenlenmesidir. 

Faaliyetler: Çalışma grubu, sayılan bu amaçları gerçekleştirmek üzere temelde aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir;

 • Mesleğin gündeminde olan konularda eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek, bir program çerçevesinde genel katılıma açık, farklı formatlarda eğitimler düzenlenmesi,
 • Dernek tarafından sunulabilecek eğitimlerin hangi araçlarla ve ne şekilde verilebileceğinin değerlendirilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması,
 • Takvime alınan eğitimlerle ilgili olarak, eğitimin kapsamına, eğitmenlere ve eğitim yöntemine karar verilmesi ve planlamaya uygun olarak eğitimin gerçekleşmesinin sağlanması; bu süreçte eğitmenlerle gerekli iletişimin kurulması ve çalışmaların koordine edilmesi,
 • Verilecek eğitimlerin sosyal medya veya diğer ortamlarda tanıtımını yapmak üzere kullanılacak görsel unsurların hazırlanması ve ilgili çalışma grubuna iletilmesi,
 • Verilecek eğitimlerde moderatör veya eğitim elektronik ortamda yapılmakta ise toplantı yöneticisi olarak görev yapılması,
 • Eğitimlere katılım taleplerinin alınarak değerlendirilmesi ve katılımları uygun bulunan başvuru sahiplerinin katılım taleplerinin sonucu konusunda bilgilendirilmesi,
 • Eğitimlere katılım durumlarının takip edilmesi ve bu eğitimlere ilişkin deneyimlerden ve geri bildirimlerden hareketle eğitim organizasyonu ve planlamasına ilişkin çalışmaların gözden geçirilmesi,
 • Gerçekleştirilen eğitimlerin kayıtlarının düzenlenerek, Derneğin web sayfasında ve sosyal medya ortamlarında yayımlanması için ilgili çalışma grubuna iletilmesi,
 • Dernek tarafından verilecek eğitimlere ilişkin asgari standartların belirlenmesi, eğitim kataloğu ile bu eğitimleri verebilecek kişilere ilişkin bir eğitmen kataloğu oluşturulması,
 • Meslek çalışanlarının sertifikalandırılması konusundaki alternatiflerin değerlendirilmesi ve Dernek tarafından sunulabilecek sertifikasyonlar konusunda araştırma yapılması; sertifikasyon konusunda alınacak karar doğrultusunda gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması,
 • Mevzuat Uyum Akademisinin kurulması ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi; Akademi’nin yapısına ilişkin olası modellerin değerlendirilerek, Akademi yönetmeliğinin, organizasyonunun ve işleyiş yapısının oluşturulması; gerekmesi durumunda iktisadi teşebbüs kurulması konusundaki çalışmaların yürütülmesi.

Üyeler: Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden en az bir kişi grubun sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir. Bir başkan ve 2 ya da daha fazla Dernek üyesinden oluşur. Çalışma grubu, kendi içinde üç alt gruba ayrılmıştır.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Vural Göral, Özge Gürsoy, Levent Arslan
Çalışma Grubu Başkanı: Levent Arslan
Eğitim Organizasyon Alt Grubu: Vahdet Deniz Akçaoğlu (Alt Grup Yöneticisi)
Akademi Alt Grubu: İlksen Yavuz Kılıç (Alt Grup Yöneticisi)
Sertifikasyon Alt Grubu: Hakan Aküzüm (Alt Grup Yöneticisi)

Hedefler :

 • Eğitim ve eğitmen kataloğu hazırlanması,
 • Mevzuat uyum alanında düzenli podcast yayını yapılması,
 • Her ay iki adet eğitim düzenlenmesi,
 • Eğitimlere katılım düzeyinin artırılması,
 • Uluslararası sertifika sağlayıcılarla olası iş birliği çalışmalarının değerlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna sunulması,
 • Derneğin kendi sertifikalandırma çalışmaları konusunda alternatiflerin belirlenerek Yönetim Kurulu onayına sunulması,
 • Mevzuat Uyum Akademisi’nin yönetmeliğinin ve işleyişinin belirlenmesi; Akademi’nin kurulması ve işler hale getirilmesi,
 • İktisadi teşebbüs kurulması konusundaki ihtiyaçların belirlenerek Yönetim Kurulu’na sunulması; Kurul tarafından alınacak karar doğrultusunda çalışmaların sonuçlandırılması.