Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML) Çalışma Grubu

Amaç : Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanunlar başta olmak üzere, Ülkemizin ilgili mevzuat ve alt düzenlemeleri, Uluslararası Düzenleyici otoritelerce uygulamaya alınan düzenleme ve tavsiyeleri de içeren konularda yükümlü gruplarına yönelik çalışmalarda bulunmak, gereken durumlarda yayımlanmış olan düzenlemeler hakkında görüş oluşturmak, sektörel iş birliği yaratmak, bu konularda ihtiyaç durumunda Mali Suçları Araştırma Kurulu ile temasa geçmek.

Faaliyetler :  Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin kanunları baz alarak;

 • Düzenlemelerde yapılan güncellemeleri ve değişiklikleri yakından takip etmek, yerel yükümlülere etki edebilecek alanlarla ilgili görüşler oluşturmak,
 • Uluslararası düzenlemeler, en iyi uygulamalar ve/veya bunlarda meydana gelen değişiklikleri takip ederek yerel uygulamalara katkı sağlayabileceği düşünülen konularda öneriler hazırlamak,
 • Mevzuat Uyum Derneği tarafından uygun görülen kamuya açık kaynaklarda paylaşılabilmesi adına, Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek yeni ortaya çıkan tipoloji ve eğilimlerle ilgili aydınlatıcı makaleler ve bültenler hazırlamak,
 • Meslek profesyonellerinin gelişimine yönelik eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak için Eğitim Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, seminer, eğitim vb. etkinliklerde yer almak,
 • Yükümlü gruplarına yönelik fayda sağlayabileceği düşünülen konular hakkında eğitim önerilerini Eğitim Çalışma Grubu ve Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Sektörel iş birliklerinin arttırılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve yol haritaları hazırlamak,
 • Kendi alanına giren uluslararası sertifikasyon programlarını takip ederek Mevzuat Uyum Derneği tarafından bu konuda yerel sertifikasyon programı hazırlanması hususuna destek olmak,
 • Düzenli şekilde bir araya gelerek Çalışma Grubu faaliyetlerini değerlendirmek ve yapılan çalışmalarla ilgili dernek süreçlerine uygun olacak şekilde Yönetim Kurulu’na raporlamak,
 • Mevzuat Uyum Derneği Faaliyet Raporu’nda yayımlanmak üzere kendi alanına giren konularla ilgili gereken materyalleri hazırlamak.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Vural Göral, Fulya Kaptan, Mehmet Tolga İncaz, Emre Özbek

Çalışma Grubu Üyeleri: Abdurrahman Özbek, Alpgiray Koçal, Cansu Atalay, Cengiz Akyüz, Cihat Nurettin Pakyürek, Ebru Emiroğlu, Ece Aylin Pekün, Elif Özbay, Ertuğrul Orel, İrem Körgen, Mahmut Burak Yurdaer, Murat İçli, Okan Köse, Özlem Alyürük, Simge Sönmez, Şadi Arda Akay, Şafak Herdem, Ulaş Abdullah Hotmanoğlu, Murathan Bayrı

Hedefler :

 • AML ve Yaptırımlar alanıyla ilgili mevzuatta (Dernek bünyesindeki sorumluluk alanı) gri alanlarda kalan kısımlar için gereken durumlarda düzenleyici ve denetleyici otoriteler ile iletişime geçerek netleştirmek,
 • Dernek bünyesindeki sorumluluk alanıyla ilgili uluslararası veya ulusal sertifikasyon süreçleri de dahil olmak üzere tüm eğitim programları içerisinde aktif olarak yer almak,
 • Dernek bünyesindeki sorumluluk alanına giren alanlarda bilgi notları ve dokümanların hazırlanması ve güncel tutulması,
 • Dernek bünyesindeki sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası en iyi uygulamaların takip edilerek bu konuda tavsiye niteliğinde dokümanların hazırlanması.