Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

“Etkin Uyum (Compliance) Programı” Webinarı

8 Nis

“Etkin Uyum (Compliance) Programı” Webinarı

Webinarın Amacı: Uyum riski yönetimine ilişkin iyi uygulamaların ve yönetim çerçevesinin webinar aracılığıyla ilgililerle paylaşılmasıdır. Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar. Webinar Başlıkları:                                                                                     Etkin uyum programının bileşenleri nelerdir? Uyum riskinin yönetiminde kritik oyuncular […]
31 Mar

Mevzuat Uyum Derneği İlk Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı

Değerli Üyelerimiz, Mevzuat Uyum Derneği’nin 31 Mart 2021 tarihindeki İlk Olağan Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin birinci toplantının 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 18.00-20.00 saatleri arasında, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00-12.00 saatleri arasında “Şekerbank Genel Müdürlüğü […]
15 Mar

Mevzuat Uyum Derneği İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz, Mevzuat Uyum Derneği’nin İlk Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 18:00-20.00 saatleri arasında Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A, Kağıthane, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 10:00-12:00 […]
13 Mar

Yeni MASAK düzenlemeleri ve Mevzuat Uyum Webinarı büyük ilgiyle gerçekleştirildi

Derneğimiz tarafından düzenlenen “Yeni MASAK düzenlemeleri ve Mevzuat Uyum” konulu Webinar 11 Mart 2021 tarihinde büyük bir ilgiyle ve başarıyla gerçekleştirildi. Webinar’a 90’ın üzerindeki kuruluştan 250’den fazla kişi katıldı. Webinar’da yakın zamanda yayımlanan ve bir çok sektörü önemli oranda etkileyen MASAK düzenlemeleri ve bu düzenlemelere uyum konusundaki görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı. Webinar’ın soru-cevap bölümünde ise […]
4 Mar

MASAK Tedbirler Yönetmeliğindeki Değişiklikler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 24.02.2021 tarih ve 31405 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik değişikliğine ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Kimlik tespitinde esas alınan parasal tutarlar güncellenmiş olup, yükümlülere yönelik tutara bağlı kimlik tespiti gerektiren işlemler için […]
27 Şub

Yeni MASAK Düzenlemeleri ve Mevzuat Uyum Webinarı

Webinarın Amacı: Yeni mevzuat düzenlemeleri veya değişikliklerden öne çıkan hususların webinar aracılığıyla ilgililerle paylaşılması, katılımcılarla birlikte değişiklikler ve etkilerinin mevzuat uyum perspektifinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılacak webinar serimizin ilk konusu 2021 Şubat ayında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Mevzuatı’nda gerçekleştirilen değişikliklerdir. Webinar Hedef Kitlesi: Mevzuattan etkilenen tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum […]
2 Oca

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yayınlandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ile uyumun sağlanması amacıyla hazırlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 sayılı Kanun (Kanun) 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kanun, Aralık 2019 tarihinde yayınlanan FATF Türkiye raporunda teknik değerlendirme açısından önem arz eden kısmen uyumlu veya uyumsuz […]
13 Kas

COVID-19’la İlgili Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı Riskleri ve FATF’in Beklentileri

Derneğimizin Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML) Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “COVID-19’la İlgili Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı Riskleri ve FATF’in Beklentileri” konulu çalışma notuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir. COVID-19’la İlgili Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finasmanı Riskleri ve FATF’in Beklentileri Çalışma Notu
7 Kas

Çalışma gruplarımız faaliyete geçti

Derneğimizin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere oluşturulan çalışma gruplarımız faaliyete geçti. Üyelerimizin gönüllü olarak görev aldığı mevcut çalışma gruplarımızın listesine aşağıda yer verilmiştir. Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Kurumsal İletişim ve Yayıncılık Çalışma Grubu Üyelik Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu Yasal Uyum (Regulatory Compliance) Çalışma Grubu Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML) Çalışma Grubu Çalışma gruplarımızla […]