Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler

Vizyonumuz

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyonumuz

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Stratejik Hedeflerimiz

 • Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören mesleki otorite olmak
 • Mevzuat uyum mesleğinin etik kuralları ve standartlarını belirlemek ve gözetmek
 • Mesleğin ve meslektaşların gelişimi ve tanıtımı için paylaşım platformları, sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirmek
 • Üyeler ve meslek mensuplarına uluslararası düzeyde kabul gören yetkinlikler kazandırmak
 • Meslektaşların yetkinliklerini geliştirmek amacıyla sertifika programları oluşturmak ve etkin bir şekilde uygulamak
 • Meslek mensuplarının mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitim, konferans, seminer, yayın gibi platformlar oluşturmak ve sürekli geliştirmek
 • Mesleğin etkin bir şekilde uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
 • Mevzuat uyum hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak
 • Mesleğin tanıtımı ve kabulü yönünde çok boyutlu çalışmalar gerçekleştirmek, ilgili kurum ve otoritelerle etkili iletişim ve işbirlikleri geliştirmek
 • Nitelikli meslek mensuplarının mesleği seçmesini sağlayacak tanıtım ve bilgilendirmeler yapmak, mesleğin akademik gelişimi yönünde çalışmalar yürütmek
 • Sürdürülebilir ve örnek bir kurumsal yapı oluşturmak, Derneğin kurumsal ve operasyonel kapasitesini sürekli geliştirmek ve güçlendirmek, hizmetleri etkin ve verimli yürütmek