Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Finansal Teknolojiler ve Regülasyon Teknolojileri Çalışma Grubu

Amaç: Finansal teknolojiler (Fintech) ve mevzuat uyum alanında regülasyon teknolojileri (RegTech) alanlarının gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, bu alanlardaki gelişimi destekleyecek ve hızlandıracak programlar uygulayacak platform oluşturmaktır.

Faaliyetler: Çalışma grubu, sayılan bu amaçları gerçekleştirmek üzere temelde aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir;

 • Derneğin Finansal teknolojiler (Fintech) Çalışma Grubunu tanıtıcı çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Mevzuat uyum alanında regülasyon teknolojileri (RegTech) alanında sektörü tanıtıcı çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Fintechler, Regtechler ve Finansal Kuruluşlar arasındaki iletişim hakkında farkındalığı arttırmak
 • Düzenleyici otoriteler tarafından yapılan Fintechler ve Regtechler ile ilgili mevzuat düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, yeni düzenlenen/güncellenen mevzuata katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Gerektiğinde Fintechler ve Regtechlerle ilgili olarak kamu otoriteleri ile görüşmeler yapmak, Sektörde gerçekleştirilen Fintech/Regtech etkileşiminin etkinliğini artıracak çalışmalar yapmak,
 • Düzenli şekilde bir araya gelerek Çalışma Grubu faaliyetlerini değerlendirmek ve yapılan çalışmalarla ilgili dernek süreçlerine uygun olacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlamak.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Özcan Özaslan, Cengiz Gültepe, Yıldız Balatürk Erkan

Çalışma Grubu Üyeleri : Erşan Hoşrik, Cansu Atalay, Cengiz Akyüz, Ertuğrul Orel, İrem Cumalı, Gökhan berber

Hedefler :

 • Fintech ve regtech ziyaretleri ile Mevzuat Uyum Derneğinin faaliyetlerinin tanıtılması
 • Mevzuat Uyum Derneği faaliyetlerine katkı sağlayacak Fintech/Regtech yöneticileri ile webinar/seminer planlanması
 • Derneğin etkinliklerini ve hedef kitlelerine yönelik çalışmaların planlanması,
 • Derneğin toplum ve sektörde tanıtılmasını sağlanması maksadıyla çalışmalar yapılması,
 • Dernek hakkında sosyal, görsel ve yazılı medyada yayımlanacak haberlerin organize edilmesi,
 • Dernek tanıtımı ve faaliyetleri konusunda ulusal ve uluslararası otorite ve kuruluşlarla gerekli iletişimlerin sağlanması.