Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Mevzuat Uyum Derneği

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association), yasaların, kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler tarafından yapılan mevzuat düzenlemeleri ile alınan kararların, uluslararası standart, tavsiye ve düzenlemelerin etkili şekilde uygulanması, mevzuata uyumun sağlanması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik etmek, çalışmalar gerçekleştirmek ve iyi uygulamaların savunuculuğunu yaparak mevzuat uyum fonksiyonunun geliştirilmesini, mesleğin tanıtımı ve konumunun güçlendirilmesini, mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini ve üyelerinin meslek gelişimlerini sağlamak, bu şekilde mesleğe, meslektaşlara, kurumlara, ülkemize ve dünyaya değer katmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlama görevi olan iç denetim fonksiyonu hakkında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarıldığı “MASAK Uyum Programı Denetimi” Semineri 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bilgi için tıklayınız.

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı kapsamında yükümlü olan kuruluşların söz konusu program kapsamında bilmek ve uygulamak durumunda oldukları hususlarla ilgili olarak mevzuatın ve süreçlerin örnek olaylar ile ele alındığı, Mevzuat Uyum Akademisi tarafından düzenlenen “Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı Semineri” 09 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bilgi için tıklayınız.

Etkin işlem izleme fonksiyonu için risk faktörlerinin (müşteri, hizmet, coğrafi riskler) belirlenmesi, eşik değerlerin oluşturulması, senaryoların önceliklendirilmesi, senaryo analizi vb. konuların iyi uygulama örnekleri ile ele alındığı, Mevzuat Uyum Akademisi tarafından düzenlenen “İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi Semineri” 02 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği ve ABD tarafından uygulanan Rusya yaptırımlarındaki güncel gelişmelerin kapsamlı olarak değerlendirildiği, yaptırım risklerinin etkili bir şekilde yönetilmesi için iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı, Mevzuat Uyum Akademisi tarafından düzenlenen “Rusya Yaptırımlarında Güncel Gelişmeler Semineri” 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bilgi için tıklayınız.

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin kapsamlı bir risk analizi ile birlikte uyum programı oluşturulması konusunda örnekler ve vaka incelemeleriyle temel bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen MASAK Uyum Programı ve 360 Derece Risk Yönetimi Semineri 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bilgi için tıklayınız.

Ayrımcılık gerek özel gerekse kurumsal hayatta, kimi zaman mağduru kimi zaman faili olabildiğimiz, çok farklı şekil ve uygulamalarla karşımıza çıkabilen bir risk alanı. Uyum riskinin ön plandaki konularına göre farkındalık seviyesinin daha düşük olduğu ayrımcılık alanını incelemeyi hedeflediğimiz Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin esaslar ve uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmeyi hedeflediğimiz Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında kurulan, Türkiye’nin ilk dijital bankasının  kuruluş ve faaliyete geçiş süreçleri hakkında bilgilendirmeyi hedeflediğimiz Derneğimiz tarafından düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

TSRS’lerin içeriği hakkında ve işletmelerimizin TSRS raporlama sürecine hazırlanmaları hususlarında bilgilendirmeyi hedeflediğimiz Derneğimiz tarafından düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


III. Mevzuat Uyum Konferansı (Compliance Conference) 8 Aralık 2023 tarihinde Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük Konferans salonunda “Geleceği Şekillendiren Düzenlemeler ve Mevzuat Uyum” temasıyla gerçekleştirildi. Detaylı bilgi için tıklayınız.


“Compliance Day 2023” etkinliğine katıldık. Detaylar için tıklayınız.


Sürdürülebilirlik raporlaması konusunda farkındalığın artırılması ve katılımcıları bilgilendirmeyi hedeflediğimiz Derneğimiz tarafından düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Şirketlerdeki itibar riskinin etkin bir şekilde yönetimi ile etik ve uyum programlarının kritik rolü hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedeflediğimiz Derneğimiz tarafından düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Finansal suçların tespitinde yapay zekanın ve ağ analizinin kullanımının etkilerini gerçek vaka örnekleri üzerinde detaylandırmayı hedeflediğimiz Derneğimiz tarafından düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Mevzuat Uyum Derneği İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi. Yeni dönem Yönetim, Denetim ve Etik Kurul üyeleri belirlendi. Daha detaylı bilgi için tıklayınız…


Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şüpheli İşlem Örnek Olay Seminerleri 56 katılımcıyla başarıyla gerçekleştirildi. Bilgi için tıklayınız.


Rekabet Kurumu yerinde incelemelerinin kapsamı ve genel çerçevesi, dikkat edilmesi gerekenler, rekabet uyum programlarının önemi ve Rekabet Kurulu’nun yerinde incelemeler ile ilgili kararları ışığında güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Derneğimiz tarafından düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Finansal teknolojilerin kapsamı ve genel çerçevesi, ekosistemi oluşturan unsurlar ve düzenleme çerçevesi ile Türkiye’deki güncel gelişmeler ve geleceğe dair öngörüler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Derneğimiz tarafından düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Elektronik ticaret hukukunun kapsamı ve genel çerçevesi ile düzenlemelerinde yaşanan son dönemdeki gelişmelerin uyum açısından değerlendirilmesi amacıyla Derneğimiz tarafından düzenlenen “Elektronik Ticaret Hukukunda Yeni Dönem Webinarı” hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Bilgi sistemleri mevzuatının gelişimi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin kapsamı ve genel çerçevesi ile bilgi sistemleri mevzuatına uyum hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


II. Mevzuat Uyum Konferansı (Compliance Conference) 14 Aralık 2022 tarihinde büyük bir ilgi ve başarıyla gerçekleştirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Sn. Mehmet Akif Eroğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Sn. Murat Yönaç, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Emin Akyüz, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sn. Atilla Benli ve Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürdoğan Yurtsever tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan konferans hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Mevzuat Uyum Akademisi’nin ilk yüz yüze semineri 22-23 Aralık 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Detaylar için tıklayınız.

Mevzuat Uyum Akademisi’nin ilk semineri 25 Kasım 2022 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Detaylar için tıklayınız.


Sağladığı kolaylıklar ve faydalarının yanı sıra sürekli gelişim ve değişim gösteren sistemi ile birçok sektörü derinden etkileyen akıllı sözleşmelerin geçerlilik koşulları, kullanım alanları ve mevzuata uyumunun paylaşılacağı webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Uluslararası ticaretin dijitalleşmesi konusundaki uluslararası kurallar, standartlar ve stratejiler değerlendirildiği webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Açık Bankacılık Kavramı, Türk ve AB Hukukunda Açık Bankacılığa İlişkin Düzenlemeler, Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Açık Bankacılık, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi Kapsamında Açık Bankacılık ve Veri Sorumlusunun Açık Bankacılık Kapsamında Yükümlülükleri hakkında bilgilendirme yapacağı ve katılımcıların sorularının değerlendirildiği webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.


BDDK Bankacılık Uzmanı Sayın Gonca Yılmaz’ın “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşması Hk. Yönetmelik” hakkında bilgilendirme yapacağı ve katılımcıların sorularının değerlendirildiği webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulan işlem izleme senaryolarının yönetiminin ve optimizasyonunun değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen webinar hakkında bilgi almak için tıklayınız.