Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Yasal Uyum (Regulatory Compliance) Çalışma Grubu

Amaç : Yasal düzenlemeler kapsamında mevzuata uyumun sağlanması, geliştirilmesi ve  mevzuata uyum fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen metodojiler ve temel kurallar belirlemek, önemli mevzuatsal değişiklikler kapsamında bilgilendirici yayınlar yapmaktır.

Faaliyetler :

  • Mevzuat düzenlemelerinin kurum ve kuruluşlardaki uygulama sürecinin etkinliğini artıracak çalışmalar yapmak,
  • Düzenleyici otoriteler tarafından yapılan mevzuat düzenlemelerine katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Düzenleyici otoriterler ile işbirlikleri geliştirmek, ziyaretler yapmak, görüşmeler gerçekleştirmek, 
  • Yeni yayımlanan ve/veya güncellenen yasal düzenlemeleri takip etmek, gerektiğinde etki analizi yaparak görüş ve değerlendirmelerde bulunmak,
  • Yeni yayımlanan ve/veya güncellenen yasal düzenlemeler kapsamında görüş ve/veya değerlendirme yapılması durumunda oluşturulan dokümanların Derneğin sosyal medya hesaplarından yayımlanmasını teminen Kurumsal İletişim Çalışma Grubu ile paylaşmak,
  • Düzenli şekilde bir araya gelerek Çalışma Grubu faaliyetlerini değerlendirmek ve yapılan çalışmalarla ilgili dernek süreçlerine uygun olacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlamak,
  • Mevzuat Uyum Derneği faaliyet raporunda yayımlanmak üzere kendi alanına giren konularla ilgili gereken materyalleri hazırlamak.

Üyeler : Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden en az bir kişi grubun sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir. Bir başkan ve 2 ya da daha fazla Dernek üyesinden oluşur.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Burak Şenol, Bilge Güneş
Çalışma Grubu Başkanı: Kazım Değerli
Çalışma Grubu Başkan Yardımcıları: Adem Kayasaroğlu, Onur Serbest

Hedefler :

  • Mevzuata uyumun sağlanması, geliştirilmesi ve  mevzuata uyum fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen metodojiler ve temel kurallar belirlemek.
  • Finans sektörü dışındaki sektörler içinde önemli mevzuatları incelemek, gerektiğinde yayınlar yaparak derneğe olan ilgiyi artırmak.