Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Yasal Uyum (Regulatory Compliance) Çalışma Grubu

Amaç : Yasal düzenlemeler kapsamında mevzuata uyumun sağlanması, geliştirilmesi ve  mevzuata uyum fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen metodojiler ve temel kurallar belirlemek, önemli mevzuatsal değişiklikler kapsamında bilgilendirici yayınlar yapmaktır.

Faaliyetler :

  • Mevzuat düzenlemelerinin kurum ve kuruluşlardaki uygulama sürecinin etkinliğini artıracak çalışmalar yapmak,
  • Düzenleyici otoriteler tarafından yapılan mevzuat düzenlemelerine katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Düzenleyici otoriterler ile işbirlikleri geliştirmek, ziyaretler yapmak, görüşmeler gerçekleştirmek, 
  • Yeni yayımlanan ve/veya güncellenen yasal düzenlemeleri takip etmek, gerektiğinde etki analizi yaparak görüş ve değerlendirmelerde bulunmak,
  • Yeni yayımlanan ve/veya güncellenen yasal düzenlemeler kapsamında görüş ve/veya değerlendirme yapılması durumunda oluşturulan dokümanların Derneğin sosyal medya hesaplarından yayımlanmasını teminen Kurumsal İletişim Çalışma Grubu ile paylaşmak,
  • Düzenli şekilde bir araya gelerek Çalışma Grubu faaliyetlerini değerlendirmek ve yapılan çalışmalarla ilgili dernek süreçlerine uygun olacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlamak,
  • Mevzuat Uyum Derneği faaliyet raporunda yayımlanmak üzere kendi alanına giren konularla ilgili gereken materyalleri hazırlamak.

Üyeler : Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden en az bir kişi grubun sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir. Bir başkan ve 2 ya da daha fazla Dernek üyesinden oluşur.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Burak Şenol, Bülent Küçükçetin, Cengiz Gültepe

Çalışma Grubu Üyeleri : Adem Kayasaroğlu, Alperen Deniz Zengin, Bahar Öte, Başak Serinken Ercan , Berk Avcı, Bilge Güneş, Cansu Atalay, Celal Aykutlu, Ebru Emiroğlu, Erşan Hoşrik, Ertuğrul Orel, Esra Günal, Evrım Çebı , Feryal Özer, Gamze Özyurt, Güneş Taşkın, Hakan Aküzüm, Hakan Ulusal , Hatice Gönen, Kaan Apak Altıntop, Kazım Değerli, Kerim Can Demir, Kerim Göllü, Mehmet Bulat, Mehmet Şahin, Murat Esen, Mustafa Tayfun Laik, Okan Köse, Onur Serbest, Rahime Şişman, Resmiye Güraksu, Rıfat Hakan Öztürk, Semıh Durmaz , Uğur Kara, Yasemin Doğan , Yeşim Kumova Mağat

Hedefler :

  • Mevzuata uyumun sağlanması, geliştirilmesi ve  mevzuata uyum fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen metodojiler ve temel kurallar belirlemek.
  • Finans sektörü dışındaki sektörler içinde önemli mevzuatları incelemek, gerektiğinde yayınlar yaparak derneğe olan ilgiyi artırmak.