Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Kurumsal İletişim ve Yayıncılık Çalışma Grubu

Amaç : Mevzuat Uyum Derneğine ait faaliyetlerin üye ve sektör paydaşlarına farklı iletişim araçları ile duyurulması, gerektiğinde ilgili ulusal/uluslararası otoriteler ile bu amaçla iletişime geçilerek faaliyetler planlanması ve Derneğin paydaşlar ve toplum gözünde güvenilir, bilgili, tecrübeli ve itibarlı bir kuruluş olduğunu gösteren çalışmalar yapılmasıdır.

Faaliyetler : Çalışma grubu, sayılan bu amaçları gerçekleştirmek üzere temelde aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir;

 • Derneğin ilgili çalışma grupları tarafından üretilen içeriklerinin gözden geçirilmesi,
 • Üretilen içeriklerin hangi platformlardan paylaşım yapılacağının koordine edilmesi,
 • Çalışma grupları ile işbirliği içerisinde yeni içerik konularında fikir alışverişinde bulunulması,
 • Mevzuat uyum önemli gündem konularının diğer çalışma grupları ile takip edilmesi ve içerik üretimi konusunda değerlendirmeler yapılması,
 • Yeni/taslak mevzuatlarda ilgili kuruma Dernek olarak görüş katkısında bulunulması maksadıyla ilgili çalışma grupları ile çalışmalar yapılması,
 • Derneğin faaliyet alanıyla ilgili kamu kurumları, düzenleyici otoriteler, mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlarla görüşmeler koordine edilmesi veya YK tarafından planlanan benzer mahiyetteki görüşmelere, ihtiyaç halinde, destek verilmesi.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Hakan Uzun, Özcan Özaslan

Çalışma Grubu Üyeleri : Şimal Konanç, Ayşegül Çeliker, Cihan Hacıvelioğlu, Cihan Öztürk, Emre Şanlı, İbrahim Başer, İrem Cumalı, Özgün Yılmaz, Gökhan Berber

Hedefler :

 • Derneğin etkinliklerini ve hedef kitlelerine yönelik çalışmaların planlanması,
 • Derneğin toplum ve sektörde tanıtılmasını sağlanması maksadıyla çalışmalar yapılması,
 • Dernek hakkında sosyal, görsel ve yazılı medyada yayımlanacak haberlerin organize edilmesi,
 • Derneğe ait web, mobil vb. kanallarda yer alan sayfalarının güncel ve nitelikli tutulmasının sağlanması,
 • Dernek tanıtımı ve faaliyetleri konusunda ulusal ve uluslararası otorite ve kuruluşlarla gerekli iletişimleri sağlanması.