Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Hakkımızda

Mevzuat Uyum Derneği’nin amacı, yasaların, kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler tarafından yapılan mevzuat düzenlemeleri ile alınan kararların, uluslararası standart, tavsiye ve düzenlemelerin etkili şekilde uygulanması, mevzuata uyumun sağlanması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik etmek, çalışmalar gerçekleştirmek ve iyi uygulamaların savunuculuğunu yaparak mevzuat uyum fonksiyonunun geliştirilmesini, mesleğin tanıtımı ve konumunun güçlendirilmesini, mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini ve üyelerinin mesleki gelişimlerini sağlamak, bu şekilde mesleğe, meslektaşlara, kurumlara, ülkemize ve dünyaya değer katmaktır.

Derneğin faaliyet alanı, kişi, kurum ve kuruluşların mevzuat uyum alanındaki faaliyetlerine katkı sağlayacak toplantı, seminer, panel, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak, eğitim, sertifika gibi programları uygulamak ve derneğin çalışma konuları arasında yer alan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir. Dernek mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.