Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Denetim Kurulu

Şimal Konanç – Denetim Kurulu Başkanı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. İş hayatına, 1998 yılında, Tekstil Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. 2005 yılından bu yana, İlab Holding A.Ş.’de denetim ve uyum konularında çalışmaktadır. Bilgi güvenliği, satınalma, organizasyon konularında grup şirketlerine destek olmaktadır. 23 Yıllık denetim ve uyum tecrübesi bulunmaktadır. CIA ve CRMA Sertifikalarına sahiptir. Sigortamnet Basketbol A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Fatih Nazmi Doğan – Denetim Kurulu Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme ( İngilizce) Bölümü mezunudur. Turkish Bank A.Ş., Turkish Yatırım A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de görev yapmıştır. Aracı Kurum dışında bir çok Portföy Yönetimi ve Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi şirketlerinde görev almıştır. 24 yıllık uyum, denetim, iç kontrol ve risk yönetimi tecrübesi bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA) sertifikalarına sahiptir. Halen Global Menkul Değerler A.Ş.’de Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Derneğimiz Kurucu Üyesidir.

Oytun İper – Denetim Kurulu Üyesi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden lisans derecesi ile, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İktisat yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2004 yılında Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2020 Nisan tarihine kadar Uzman Müfettiş olarak yürüttüğü görevine bu tarih itibarıyla Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2021 Ocak ayında İç Kontrol ve Uyum Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir. SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisans belgeleri sahibidir.

Tonguç Oruç – Denetim Kurulu Üyesi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı – Hukuk Bilimlerinde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Biriminde iş hayatına başlamış ve aynı kurumda İç Kontrol Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda MASAK Uyum Görevlisi ve SPK Şüpheli İşlem Bildirim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası Üye Temsilcisi Belgelerine sahiptir. Yapı Kredi Akademi de aktif olarak eğitmenlik yapmaktadır. Derneğimiz Kurucu Üyesidir ve Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Murat Esen – Denetim Kurulu Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Muhasebe-Finansman Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kariyeri boyunca bankacılık sektöründe görev yapmıştır. 14 Yıllık uyum, denetim iş tecrübesi bulunmaktadır. SPK-3, Türev, Kredi Derecelendirme Kurumsal Yönetim Sertifikalarına sahiptir. Aynı zamanda SMMM ruhsatı bulunmaktadır. Halen Bupa Acıbadem şirketinde Risk Yönetimi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin Kıyak – Denetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 1995 yılında Türk Ticaret Bankası’nda başlamıştır. 2011 yılında Teftiş Kurulu Başkanı olduğu kurumdan ayrılarak Uyum Görevlisi olarak Halk Sigorta A.Ş.’ye geçmiştir. 2016 yılından itibaran Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’de İç Kontrol ve Uyum Görevliliği yürütmektedir. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin Uyum Komitesi ve Para Havalesi komitelerinde görev almaktadır. Mevzuat Uyum Derneği, Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği, Maliye Okulu Mezunları Derneği üyesidir.