Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Yönetim Kurulu

Gürdoğan Yurtsever – Başkan
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Mevzuat uyum, iç denetim, iç kontrol alanlarında toplam 25 yılın üzerinde tecrübesi bulunmaktadır. Halen Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketlerinde İç Sistemler Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. SMMM, Bağımsız Denetçi, CRMA, CFE, SPK Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme gibi çeşitli ruhsat ve sertifikaları bulunmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış bir çok yazı ve makalesi ile ikisi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanmış toplam 5 kitabı vardır. Bir dergide köşe yazarlığı yapmakta ve aylık yazılar yazmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici olarak görev almıştır. Derneğimizin Kurucu Üyesidir ve Kurucu Yönetim Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

Fulya Kaptan Güngör – Başkan Yardımcısı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 1997 yılında Citibank’da başlamış, 2003 yılında Citibank Bireysel Bankacılık Uyum Bölümünün kurulmasında yer almıştır. 2003-2016 yılları arasında Citibank Bireysel Bankacılık Uyum Bölüm Başkanlığı, Kurumsal Bankacılık SGA/TF Ülke Uyum Grup Başkanlığı dahil çeşitli görevler almıştır. 2016 yılında Turkland Bank Uyum Bölüm Başkanlığı görevine geçmiş, 2020 Aralık ayından itibaren İç Kontrol ve Uyum Direktörü görev yapmıştır. Halen ING Türkiye Finansal Suç Uyum Direktörü olarak görev yapmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Risk Değerlendirme (URD) Çalışma Grubunda 2017 yılından itibaren aktif rol almış, Bankalar URD anket ve Ürün Risk Değerlendirme çalışmalarına katılmıştır. Müşterinin tanınması ve nihai faydalanıcının tespiti konularında TBB tarafında eğitim vermiş, yine TBB nezdinde bulunan ekonomi, finans, bankacılık konularında ve bu konularla ilgili alanlarda bilimsel özgün makalelere yer veren TBB Bankacılar Dergisinde hakemlik yapmıştır. ACAMS sertifikası bulunmaktadır. COSO ve ayrıca King’s College London – Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Eğitim Programına katılmıştır. Derneğimiz Kurucu Üyesidir, Derneğimizin Kurucu Yönetim Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Burak Şenol – Başkan Yardımcısı
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli bankaların şube operasyon, genel müdürlük operasyon ve uyum birimlerinde olmak üzere toplam 27 yıllık deneyimi bulunmaktadır. En son Burgan Bank A.Ş.’de Uyum Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Bankalar Birliği KVKK Çalışma Grubu Başkanlığı’da yapmış olup, bir çok uyum projesinde yer almıştır. Halen serbest danışmanlık yapmakta olup, aynı zamanda derneğimiz kurucu üyelerindendir.

Levent Arslan – Genel Sekreter
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Kentbank’ta müfettiş yardımcısı olarak iş hayatına başlamış, 2006 yılına kadar, Bayındırbank, Tekfenbank, Teb Menkul Değerler ve Bankpozitif’te denetim ve kontrol görevlerinde bulunmuştur. 2006-2021 yılları arasında Bankpozitif’te Uyum Görevlisi olarak, uyum risklerinin yönetiminin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu çerçevede görev yaptığı kurumun uyum riski politika ve prosedürlerini oluşturmuş; AML müşteri kabulü konusunda bir risk skorlama modeli geliştirerek, KVKK başta olmak üzere çeşitli uyum projelerini yönetmiştir. Aynı Bankada 2017-2021 yılları arasında İç Kontrol ve Uyumdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Levent Arslan halen, bir yatırım bankasında Uyum Görevlisi ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. SPK ileri düzey ve türev araçlar sertifikaları, ACAMs sertifikası, TEİD Etik ve Uyum Yöneticisi sertifikalarına sahiptir. Mevzuat Uyum Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer alan Arslan, aynı zamanda Derneğin Yönetim Kurulu üyesidir.

Hakan Uzun – Sayman
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat (İngilizce) Bölümü mezunudur. Turkish Bank A.Ş. Teftiş Kurulunda ve Tekstil Bankası A.Ş. İç Kontrol Mevzuat Uyum Bölümünde görev yapmış, daha sonra Turkish Bank A.Ş.’de İç Kontrol Mevzuat ve Uyum Yöneticisi olarak çalışmıştır. Turkish Bank A.Ş’de Uyum Görevlisi ve aynı zamanda Finansal Grup Uyum Görevlisi olarak görev yapmıştır. 18 yıllık iç denetim, iç kontrol, mevzuat ve uyum tecrübesi bulunmaktadır. Halen Turkish Bank A.Ş.’de Operasyon Yönetiminde Direktör olarak görev yapmaktadır. Derneğimiz Kurucu Üyesidir, Derneğimizin Kurucu Yönetim Kurulu’nda Sayman olarak görev yapmıştır.

Mehmet Tolga İncaz – Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş’nin, Kredi Kartları Operasyon/Kredi Kartları Güvenlik bölümünde başlamıştır. Toplamda 25 yıllık Bankacılık tecrübesinin ilk 14 yılı Sahtecilik ve Dolandırıcılıkların Önlenmesi ve Tespiti, son 11 yılı ise MASAK Mevzuatı Uyum konusundadır. Bu süre içerisinde Visa Europe Risk Advisory Komitesi Üyesi olarak hizmette bulunmuştur. Ayrıca, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) isimli organizasyonun Danışma Konseyinde görev yapmıştır. Uyum konusunda ulusal ve uluslararası çok sayıda eğitim ve seminere katılmış, ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda eğitim vermiş ve konuşmacı olarak yer almıştır. Bankacılık kariyeri içerisinde, bilirkişilik de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası bir çok kuruluşla çalışmalarda bulunmuştur. CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ve CFE (Certified Fraud Examiner Sertifikalarına sahiptir. “NATO Science for Peace and Security” serisinin, Calibration of Customer Risk Scoring via Classification Techniques for Money Laundering Prevention isimli kitabında yer alan, Use of Risk Analysis in Computer-Aided Persuasion kısmına diğer yazarlardan birisi olarak katkı sağlamıştır. Halen Yapı ve Kredi Bankası A.Ş’de Finansal Grup Mali Suçları Önleme Direktörü ve Finansal Grup Uyum Görevlisi Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği MASAK Çalışma Grubu Üyesidir. Derneğimiz Kurucu Üyesidir, Derneğimizin Kurucu Yönetim Kurulu’nda Üye olarak görev yapmıştır.

Emre Özbek – Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Meslek hayatına 1998 yılında Ziraat Bankasında başlamış olup, 1999 yılından bu yana, T. Garanti Bankası A.Ş bünyesinde çalışmaktadır. 22 yıllık İç Denetim, İç Kontrol ve Uyum tercümesine sahip olan Özbek, CIA (Certified Internal Auditor) ve CBRM (Certified Business Resilience Manager) sertifikalarına sahiptir. Halen Garanti BBVA Finansal Grubu ve T. Garanti Bankası A.Ş. Uyum Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda derneğimiz kurucu üyeleri arasında yer alan Özbek, Dernek Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır.

Bülent Küçükçetin – Yönetim Kurulu Üyesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Dışbank, Fortis Bank’taki bankacılık görevleri sonrasında emeklilik ve sigorta sektörü toplam olmak üzere 22 Yıllık denetim, risk yönetimi, iç kontrol ve uyum tecrübesi bulunmaktadır. Halen BNPP Cardif Emeklilik A.Ş., Hayat A.Ş. ve Sigorta A.Ş. Kurumlarında Uyum Bölüm Yöneticiliği görevini icra etmekte olup aynı zamanda BNPP Cardif Hayat Şirketinin Uyum Görevlisi’dir. Derneğimiz Kurucu Üyesidir.


Özcan Özaslan – Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans’a devam etmektedir. Kariyerine 2006 Yılında Fortisbank’ta başlayan Sn. Özaslan, TEB, Alternatif Bank ve Şekerbank’ta Ödeme Sistemleri Bölümlerinde alanında görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren Şekerbank Bilgi Güvenliği Bölüm Başkanlığında Bankacılık ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere veri yönetimi, veri koruma ve uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Derneğimiz kurulumundan itibaren Üyelik Çalışma Grubu başkanlığını yapan Sn. Özaslan 2023 yılı itibariyle Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.
Yıldız Balatürk Erkan – Yönetim Kurulu Üyesi
Bilkent Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Tübitak’ta part-time çalışmıştır. Bankacılık kariyerine Yapı Kredi Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. Garanti Teknoloji ve IBTECH’te BT Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol alanlarında görev almıştır. Tekstilbank (ICBC) ve Burgan Bank Teftiş Kurullarında BT denetiminden sorumlu yönetici olarak çalışmıştır. Burgan Bank’ta ayrıca BT Güvenlik ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yerine getirmiştir. 2020 yılında kurulan siber güvenlik şirketi RSU Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’nin kurucu ortaklarındandır. Türkiye Bankalar Birliğinde ve üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde, IT Denetimi, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Dijital Dönüşüm konularında eğitimler vermiştir. CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified in Information Systems Audit), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer), PMP (Project Management Professional) , ISO27001 ve ITIL sertifikaları mevcuttur.
Cengiz Gültepe – Yönetim Kurulu Üyesi
1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2020 yılı yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden hukuk lisansı, 2023 yılı Şubat ayında da Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bilişim hukuku yüksek lisansı diploması almıştır. İş hayatına Kentbank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Denizbank A.Ş. ve Fibabanka A.Ş.’de farklı alanlarda görev yapmıştır. 2014 yılından 2023 yılına dek Odeabank A.Ş.’de sırasıyla İç Kontrol Başkanlığı’nda ve Mevzuat ve KVK Birimi yöneticisi olarak görevini sürdürmüştür. Halen, avukat unvanına sahiptir ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.’de Mevzuat ve Uyum Birimi yöneticisi olarak iş hayatını sürdürmektedir.