Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Kurumsal Üyelik

Mevzuat Uyum Derneği’ne üye olmak ile ilgili koşullara aşağıda yer verilmiş olup üyelik ile ilgili her türlü sorunuzu uyelik@mevzuatuyum.org mail adresimize iletebilir veya 0 533 926 67 64 no’lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Üyelik Genel Bilgilendirme

Fiil Ehliyetine sahip gerçek kişiler veya tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar derneğe üye olamazlar. Yabancı uyruklu kişilerin derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’ de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

Tüzel kişi üyelerde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Üyelik Çeşitleri

Asıl Üyelik: Derneğin asıl üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek ve tüzel kişi üyelerdir. Giriş ödentisi ve yıllık aidat öderler.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, aidat ve giriş ödentisini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.
Derneğe üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

Tüzel Kişiler:

• Finans, sanayi, ticari, hizmet vb. sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
• Meslek örgütleri ve birlikler,
• Üniversiteler, Enstitüler ve Yüksek Okullar,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Mevzuat uyum alanında danışmanlık, kontrol, denetim hizmeti veren kuruluşlar.
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Düzenleyici ve denetleyici otoriteler.