Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Yazar: admin

1 Haz

Sürdürülebilir Kalkınma Ekosisteminde Bir İş Dünyası Derneği Olarak SKD Türkiye Webinarı gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STKAM) tarafından Derneğimiz işbirliği ile düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin İş Dünyası Webinarı” 31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Webinara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik konuşmacı olarak katıldı. Webinarın moderatörlüğü ise Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STKAM) Müdürü Prof. Dr. […]
17 May

MASAK Uyum Programı Denetimi Semineri Gerçekleştirildi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlama görevi olan iç denetim fonksiyonu hakkında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarıldığı “MASAK Uyum Programı Denetimi” Semineri 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Seminer Sermet Aydın tarafından verildi. Seminer Liderimize ve katılımcılarımıza […]
15 May

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin İş Dünyası Webinarı gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STKAM) tarafından Derneğimiz işbirliği ile düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin İş Dünyası Webinarı” 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Webinara UN Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Webinarın moderatörlüğü ise Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STKAM) Müdürü Prof. […]
14 May

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı Semineri Gerçekleştirildi

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı kapsamında yükümlü olan kuruluşların söz konusu program kapsamında bilmek ve uygulamak durumunda oldukları hususlarla ilgili olarak mevzuatın ve süreçlerin örnek olaylar ile ele alındığı, Mevzuat Uyum Akademisi tarafından düzenlenen “Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı Semineri” 09 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. . Seminer Ahmet Murathan Bayrı tarafından […]
10 May

Teknoloji Çağının Avrupa ve Türkiye’de, Dijital Risk Yönetimi ve Mahremiyete Etkisi etkinliği gerçekleştirildi

Derneğimiz, ISACA Istanbul Chapter, Deloitte ve GovernID iş birliğiyle düzenlenen “Teknoloji Çağının Avrupa ve Türkiye’de, Dijital Risk Yönetimi ve Mahremiyete Etkisi” etkinliği 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, dijital risk yönetimi ve mahremiyet konularında Avrupa ve Türkiye’deki güncel yaklaşımlar ele alındı.
3 May

İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi Semineri Gerçekleştirildi

Etkin işlem izleme fonksiyonu için risk faktörlerinin (müşteri, hizmet, coğrafi riskler) belirlenmesi, eşik değerlerin oluşturulması, senaryoların önceliklendirilmesi, senaryo analizi vb. konuların iyi uygulama örnekleri ile ele alındığı, Mevzuat Uyum Akademisi tarafından düzenlenen “İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi Semineri” 02 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Seminer İnönü Akgün Alp tarafından verildi. Seminer Liderimize ve katılımcılarımıza teşekkür […]
29 Nis

Uluslararası Yaptırımlar Semineri Gerçekleştirildi

Uluslararası yaptırımlar, BMGK, ABD, AB ve BK yaptırım sistemleri, önemli terimler, risk yönetimi, ürün, ülke risk değerlendirmesi ve tarama uygulamalarının iyi uygulama örnekleri ışığında aktarıldığı “Uluslararası Yaptırımlar” Semineri 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Kuruma özel olarak tasarlanmış bir şekilde ICBC Türkiye eğitim salonunda gerçekleştirildi. Seminer Fatma Meltem Kıyak tarafından verildi. Seminer Liderimize, ICBC Türkiye’ye ve katılımcılarımıza […]
26 Nis

Rusya Yaptırımlarında Güncel Gelişmeler Semineri Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve ABD tarafından uygulanan Rusya yaptırımlarındaki güncel gelişmelerin kapsamlı olarak değerlendirildiği, yaptırım risklerinin etkili bir şekilde yönetilmesi için iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı, Mevzuat Uyum Akademisi tarafından düzenlenen “Rusya Yaptırımlarında Güncel Gelişmeler Semineri” 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Seminer Abdurrahman Özbek tarafından verildi. Seminer Liderimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.