Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı

Seminerin Amacı: Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı kapsamında yükümlü olan kuruluşların söz konusu program kapsamında bilmek ve uygulamak durumunda oldukları hususlarla ilgili olarak bilgi – fikir paylaşımı sağlanması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: Ulusal Kambiyo Mevzuatımız kapsamında “Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı” yükümlüsü kuruluşların (BİST üyesi kıymetli maden aracı kurum ve kuruluşları, Türkiye’de kayıtlı rafineriler) üst yöneticileri, iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlileri, uyum veya iç kontrol birimlerinde görev yapan uzman, uzman yardımcısı veya denetim hususunda görevlendirilmiş pozisyonda çalışanlar ile bu birim veya kişilerle işbirliği içerisinde olan diğer şirket çalışanları.

Seminer Süresi: 1 gün.

Seminer Yöntemi: Yüzyüze.

Seminer Ana Başlıkları:

  1. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı Giriş
  2. Kapsamdaki Yükümlü Kuruluşların Faaliyetleri ve Kıymetli Maden Standartları ile İlgili Mevzuat
  3. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Tarafından Sorumlu Tedarik Zinciri Programı ile İlgili Olarak Çıkarılan Yönergeler
  4. BİST Tarafından Yayımlanan Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi Hakkında Özet Bilgiler
  5. Risk Yönetimi, Kontrol Faaliyetleri, Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı Uygulamalarına ilişkin Vaka Analiz Çalışmaları

Seminer talep ve kayıt için info@mevzuatuyum.org