Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

MASAK Uyum Programı Denetimi

Seminerin Amacı: Seminer ile uyum programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlama görevi olan iç denetim fonksiyonu hakkında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.  

Seminer Hedef Grubu: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların iç denetim/iç kontrol birimi çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl iç denetim/iç kontrol deneyimi olması gerekmektedir. .

Seminer Süresi: 1 gün.

Seminer Yöntemi: Yüzyüze.

Seminer Ana Başlıkları:

  1. MASAK Uyum Programında İç Denetimin Yeri
  2. Kurum Politika ve Prosedürlerine İlişkin Denetim Noktaları
  3. Kurum Risk Yönetimine İlişkin Denetim Noktaları
  4. Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslarda İnceleme Alanları
  5. İzleme ve Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Denetim Noktaları
  6. Şüpheli İşlem Bildiriminde İnceleme Alanları
  7. Kurum Yönetişim Yapısı İnceleme Alanları
  8. Üst Yönetim ve MASAK Raporlamalarında Denetim Noktaları

Seminer talep ve kayıt için info@mevzuatuyum.org