Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Bankacılık Suçları Webinarı

5 May

Bankacılık Suçları Webinarı

Webinarın Amacı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Suçlar” başlıklı İkinci Bölümünde düzenlenen maddelerin, ceza hukuku açısından değerlendirilmesidir.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:                                                                                    

  • Bankacılık Kanununda hangi suçlar düzenlenmektedir?
  • Bankacılık sektöründe uygulamada en fazla karşılaşılan (mevduat sahiplerinin haklarını engellemek, sırların açıklanması, zimmet vb) suçlarla ilgili hukuk uygulaması nasıldır?
  • Uygulamada karşılaşılan örneklerle ilgili hukuk değerlendirmeleri.

Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat 12:00-13:30

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Asuman Aytekin İnceoğlu ve Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve ING Bank A.Ş. Uyum Risk Yönetimi Direktörü Özge Gürsoy tarafından verilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.