Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Elektronik Ticaret Hukukunda Yeni Dönem Webinarı

13 Mar

Elektronik Ticaret Hukukunda Yeni Dönem Webinarı


Webinarın Amacı: Elektronik ticaret hukukunun ne olduğu, kapsamı ve genel çerçevesi ile düzenlemelerinde yaşanan son dönemdeki gelişmelerin uyum açısından ne ifade ettiği hakkında bilgilendirme yapmak.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

  • Elektronik ticaret hukukunun ne olduğu, kapsamı ve genel çerçevesi
  • Ticari Elektronik İletiler ve İleti Yönetim Sistemi (İYS)
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu arasındaki ilişki
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi itibariyle elektronik ticaret alanında uygulanan hukuki düzenlemelerdeki değişim ve güncel gelişmeler
  • Soru Cevap ve Genel Değerlendirme

Tarihi: 21 Mart 2023 Salı Saat 12:30-13:30 arası çevirim içi.

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar, Dr. Mehmet Bedii KAYA tarafından verilecektir. Webinarın moderatörlüğü İlksen YAVUZ KILIÇ tarafından gerçekleştirilecektir.