Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Kuruluş çalışmaları sürüyor

1 Mar

Kuruluş çalışmaları sürüyor

Her alanda düzenlemelerin giderek arttığı bir ortamda bu düzenlemelerin kurumlarda etkili şekilde uygulanmasına yönelik çok önemli rol ve sorumluluğu bulunan mevzuat uyum fonksiyonu (compliance) ile ilgili referans merkezi işlevi görecek bir dernek ihtiyacı bu alanda görev yapan profesyoneller arasında uzun süredir gündemdeydi.

Nihayet bu konudaki çalışmalar 2020 yılı ile birlikte geniş katılımlı ve kapsayıcı bir şekilde başlatıldı. Derneğin tüzük, logo, vizyon, misyon, stratejik hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

İlk aşamada toplantılar ile ilerleyen çalışmalar pandemi koşulları nedeniyle bir kesintiye uğramadan uzaktan da devam etti. Çalışmalarımıza en küçük üyemiz de katılarak bizlere destek verdi.