Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

İhracat Bedellerine İlişkin Mevzuat Webinarı

2 Nis

İhracat Bedellerine İlişkin Mevzuat Webinarı

Webinarın Amacı: İhracat bedellerine ilişkin mevzuat ve bu mevzuatta 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde yapılan değişiklikleri aktarmak ve uyumluluk açısından gerekli kontrol noktalarını paylaşmak.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

  • İhracat bedellerine ilişkin mevzuat
  • Genel kurallar
  • İstisna hükümleri
  • Finansal kuruluşların sorumlulukları
  • Soru ve cevap

Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı Saat 12:30-13:30

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Hazine Başkontrolörü Sayın Rıfat Bülent Demirbağ tarafından verilecektir. Webinarın moderatörlüğü ise Aysel Korkmazer tarafından gerçekleştirilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.