Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi

Seminerin Amacı: Seminer ile uyum risk değerlendirmesi, işlem izleme stratejileri/yönetimi ve şüpheli işlem bildirimleri konularında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl uyum deneyimi olması gerekmektedir.

Seminer Süresi: 1 gün.

Seminer Yöntemi: Yüzyüze.

Seminer Ana Başlıkları:

  1. MASAK Uyum Programında İşlem İzlemenin Yeri
  2. İşlem İzleme Fonksiyonuna Giriş ve Gelişmeler
  3. Risk Yönetim Modeli ve İşlem İzleme Stratejileri
  4. Alarm Yönetimi ve Analizi
  5. İşlem İzleme Senaryolarının Güncellenmesi ve Optimizasyonu
  6. Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Analizi
  7. İşlem İzleme Yazılımları ve Teknolojik Çözümler
  8. Uygulamalı Atölye Çalışması

Seminer talep ve kayıt için info@mevzuatuyum.org