Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

MASAK Uyum Programı ve 360 Derece Risk Yönetimi

Seminerin Amacı: Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin kapsamlı bir risk analizi ile birlikte uyum programı oluşturulması konusunda örnekler ve vaka incelemeleriyle temel bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. MASAK Mevzuatına ek olarak uluslararası standartlar açısından uyum görevlisi ve uyum programı kavramlarından beklentiler, risk değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması gerekenler konusunda katılımcılara bakış açısı verebilmesi amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları.

Seminer Süresi: 1 gün.

Seminer Yöntemi: Yüzyüze.

 1. MASAK Uyum Programı Nedir ve Yükümlüler Kimlerdir
 2. Uluslararası Standartlar Açısından Uyum Programı
 3. Risk Yönetimi ve Üçlü Savunma Hattı Modeli
 4. Risk Yönetimi ve Uyum Programına Entegrasyon
  • Politika ve prosedürlerin oluşturulması
  • Risk yönetimi faaliyetlerinde süreklilik
  • İzleme ve kontrol faaliyetleri
  • Uyum Bölümü yapılanması
  • Eğitim faaliyetleri
  • İç denetim faaliyetleri
 5. Uyum Programı ve Kurumsal Yönetişim

Seminer talep ve kayıt için info@mevzuatuyum.org