Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Mevzuat Uyum Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

15 Nis

Mevzuat Uyum Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Mevzuat Uyum Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 18:00-20.00 saatleri arasında Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A, Kağıthane, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 18:00-20:00 saatleri arasında aynı adreste ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Divan Başkanlığının seçilmesi
  3. Dernek Tüzüğünün 15.maddesi kapsamında Derneğe bağlı iktisadi işletme kurulmasının müzakere edilerek onaylanması ve iktisadi işletme kuruluş işlemleri ile iktisadi işletmenin işletilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
  4. Dilek, temenni ve diğer görüşler
  5. Kapanış

Mevzuat Uyum Derneği Tüzüğünün 12. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

14.04.2022

Saygılarımızla,

Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu