Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Mevzuat Uyum Derneği İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

20 Haz

Mevzuat Uyum Derneği İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Mevzuat Uyum Derneği’nin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Şekerbank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da açılış, yoklama ve saygı duruşundan sonra Divan Başkanlığı oluşturuldu. Mevzuat Uyum Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever’in konuşmasından sonra diğer gündem maddeleri görüşüldü. Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gelir-gider durumu görüşüldü ve onaylandı. Geçici Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri ibra edildi. Yeni faaliyet dönemi bütçesi görüşüldü ve onaylandı. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerinin seçimi yapıldı. Mevzuat Uyum Derneği’nin İlk Genel Kurulu dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Mevzuat Uyum Derneği’nin Genel Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu AsılYönetim Kurulu Yedek
1Gürdoğan Yurtsever1Serkan Salık
2Burak Şenol2Özge Gürsoy
3Zehra Fulya Kaptan Güngör3Bülent Küçükçetin
4Vural Göral4Bilge Güneş
5Mehmet Tolga İncaz5Levent Arslan
6Hakan Uzun
7Emre Özbek
——————————–——————————
Denetim Kurulu AsılDenetim Kurulu Yedek
1Şimal Konanç1Gülden Sevimli
2Fatih Nazmi Doğan2Özge Gürsoy
3Oytun İper3Murat Esen
————————————————————
Etik Kurul AsılEtik Kurul Yedek
1Hamdi İlkay Girgin1Handan Takdoğan Över
2Ferhun Ateş2Vahdet Deniz Akçaoğlu
3Emre Atabay

Saygılarımızla,
Mevzuat Uyum Derneği