Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Mevzuat Uyum Derneği Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantısı

10 May

Mevzuat Uyum Derneği Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Mevzuat Uyum Derneği’nin 9 Mayıs 2022 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 18:00-20:00 saatleri arasında Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A, Kağıthane, İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Divan Başkanlığının seçilmesi
3. Dernek Tüzüğünün 15.maddesi kapsamında Derneğe bağlı iktisadi işletme kurulmasının müzakere edilerek onaylanması ve iktisadi işletme kuruluş işlemleri ile iktisadi işletmenin işletilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
4. Dilek, temenni ve diğer görüşler
5. Kapanış

Mevzuat Uyum Derneği Tüzüğünün 12. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

10.05.2022

Saygılarımızla,