Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Yeni MASAK Düzenlemeleri ve Mevzuat Uyum Webinarı

27 Şub

Yeni MASAK Düzenlemeleri ve Mevzuat Uyum Webinarı

Webinarın Amacı: Yeni mevzuat düzenlemeleri veya değişikliklerden öne çıkan hususların webinar aracılığıyla ilgililerle paylaşılması, katılımcılarla birlikte değişiklikler ve etkilerinin mevzuat uyum perspektifinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılacak webinar serimizin ilk konusu 2021 Şubat ayında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Mevzuatı’nda gerçekleştirilen değişikliklerdir.

Webinar Hedef Kitlesi: Mevzuattan etkilenen tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlardır.

Webinar Başlıkları:

 • Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association)
 • MASAK Mevzuatındaki Değişiklikler ve Etkileri
  • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No 5’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Genel Değerlendirme

Webinar Tarihi: 11 Mart 2021 Saat 12:30-13:30
Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.
Webinar Yöneticileri: Webinar Gürdoğan Yurtsever, Z.Fulya Kaptan, M.Tolga İncaz, Vural Göral tarafından verilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup, katılımlarınız için teşekkür ederiz.