Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Mevzuatı Değişiklikleri Webinarı

29 Ara

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Mevzuatı Değişiklikleri Webinarı

Webinarın Amacı: Ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılarının tabi olduğu 6493 sayılı Kanun kapsamında 01.12.2021 tarihinde yayınlanan ikincil düzenlemeleri ve etkilerini değerlendirmek.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

 • “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ” hakkında genel bilgi
 • Her iki düzenleme ile getirilen değişiklikler
  • Finansal yapıda
  • Faaliyet izni, faaliyet genişleme, hisse devri, iştirak alanlarında
  • Kurumsal yönetim alanında
  • 3.firmalarla işlem şartlarında (şube, temsilci, dış hizmet alım)
  • Tüketicinin korunması kapsamında
  • Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında
  • İşlemlerde uzaktan iletişim araçlarının kullanımında
  • Bilgi sistemleri alanında
  • Açık bankacılık kapsamındaki ödeme hizmetlerinde
 • İkincil düzenlemelere intibak süreci
 • İkincil düzenlemelerin yayımı sonrasında sektörden gözlemler
 • Genel Değerlendirme ve Kapanış

Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe Saat 12:30-14:00

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Avukat Bahar Öte, Hüseyin Mert ve Vural Göral tarafından verilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.