Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Webinarı

21 Ara

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Webinarı

Webinarın Amacı: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik’te yapılan değişikliklerin sektörlere etkilerini değerlendirmek.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, aktüerya, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

 • İç Sistemler fonksiyonlarının tanımı,
 • Yönetim Kurulunun iç sistemler kapsamındaki sorumlulukları,
 • Denetim Komitesi yapı ve sorumlulukları,
 • Denetim Komitesi’nin iç sistemler fonksiyonları bazında görevleri,
 • İç kontrol sisteminin tanımı,
 • İç Kontrol Birimi fonksiyonu yapı ve sorumlulukları,
 • Risk Yönetim Birimi fonksiyonu yapı ve sorumlulukları,
 • Aktüerya Birimi fonksiyonu yapı ve sorumlulukları,
 • İç Denetim Birimi fonksiyonu yapı ve sorumlulukları,
 • Dışarıdan hizmet alımı imkanı,
 • İç sistemler fonksiyon çalışanları hak ve SEDDK raporlamaları,
 • SEDDK ve Kamu raporlamaları
 • Geçiş Hükümleri

Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı Saat 12:30-13:30

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Bülent Küçükçetin ve Ali Çam tarafından verilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.