Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

“Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)” Webinarı

14 Oca

“Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)” Webinarı

Webinarın Amacı:

29.12.2023 tarihli Resmî Gazete’de “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)” ve “TSRS’lerin Uygulama Kapsamı” yayımlanmıştır. Belirlenen kapsamda yer alan ve eşik değerleri aşan işletmeler 01.01.2024 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamakla mükelleflerdir. Bu webinar; TSRS’lerin içeriği hakkında ve işletmelerimizin TSRS raporlama sürecine hazırlanmaları hususlarında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:                                                                                    

  • Giriş ve Kısa Sürdürülebilirlik Tarihçesi
  • Sürdürülebilirlik Raporlamasında Güncel Gelişmeler: Genel Hatlarıyla Raporlama Standartları Setleri
  • TSRS’lerin Uygulama Kapsamı
  • TSRS 1- Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler Standardı
  • TSRS 2- İklimle İlgili Açıklamalar Standardı
  • Genel Değerlendirme

Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı Saat 12:30-13:30

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanlığı Uzmanı Sn. Tufan GÖÇER tarafından verilecektir. Webinarın moderatörlüğü Sn. Ertan KÜÇÜKYALÇIN tarafından gerçekleştirilecektir.

Etkinliğimiz gerçekleştirilmiş olup ilgi ve katılımınız için teşekkür ederiz.