Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı

10 May

Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı

Webinarın Amacı: MASAK’ın Uyum Programı Yönetmeliği’ne tabi kuruluşlar tarafından uyulması gereken yükümlükleri değerlendirmek.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:                                                                                    

 • Uyum Programı Yönetmeliği
  • Dayanağı
  • Amacı
  • Yükümlüler
  • Finansal Grup Tanımı
 • Temel Hususlar
  • Yönetim Kurulu Sorumlulukları
  • Risk Temelli Yaklaşım
  • Program Gözden Geçirme Sıklığı
 • Uyum Programı Tedbirleri
  • Kurum Politikası ve Prosedürlerinin Oluşturulması
  • Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İzleme ve Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Uyum Görevlisi Atanması ve Uyum Birimi Oluşturulması
  • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Genel Değerlendirme ve Kapanış

Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı Saat 12:00-13:30 Çevrim içi zoom etkinliği.

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Şadi Arda Akay, Sercan Karapoyraz tarafından verilecektir. Webinarın moderatörlüğü Vural Göral tarafından gerçekleştirilecektir.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup katılımınız için teşekkür ederiz.