Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

360 Derece Kişisel Verilerin Korunması Webinarı

11 May

360 Derece Kişisel Verilerin Korunması Webinarı

Webinarın Amacı: Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve uyum çalışmaları kapsamında webinar aracılığıyla bilgi paylaşımı sağlanmasıdır.

Webinar Hedef Kitlesi: Tüm kurum ve kuruluşların üst yönetimleri, mevzuat uyum çalışanları, iç kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve hukuk çalışanları, diğer çalışanlar ve konuya ilgi duyanlar.

Webinar Başlıkları:

 • Açılış (Vural Göral)
 • KVK Uyumluluk Projesi ve Sürdürülebilirliği (Burak Şenol)
  • Farkındalık Eğitimleri
  • Veri Haritalama
  • Hukuki Analiz
  • Bilgi Güvenliği
  • Uygulama ve Yönetişim
 • Süreçlerin Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi (Olsan Sözen)
  • İlkelere Uygunluk
  • İşlenme Şartları/Hukuki Sebebin Belirlenmesi
  • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
  • İlgili Kurul Kararları
 • KVK Mevzuatında Bilgi Sistemleri Fonksiyonunun Yeri (Yıldız Balatürk Erkan)
  • Alınması Gereken Teknik Tedbirler
  • Teknik Tedbirlerin Süreç ve İnsan Kaynağı İle Desteklenmesi
  • Örnek Kurul Kararları
 • Soru Cevap ve Genel Değerlendirme (Vural Göral)

Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı Saat 12:30-13:30

Webinar Ücreti: Webinar ücretsizdir.

Webinar Yöneticileri: Webinar Burak Şenol, Olsan Sözen ve Yıldız Balatürk Erkan tarafından verilecek, moderatörlük Vural Göral tarafından sağlanacaktır.

Etkinliğimiz tamamlanmış olup, katılımlarınız için teşekkür ederiz.