Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Mevzuat Uyum Derneği İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı

22 Şub

Mevzuat Uyum Derneği İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin İkinci Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mart 2023 Cuma günü saat 18:00-20.00 saatleri arasında Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A, Kağıthane, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 20 Mart 2023 Pazartesi günü 18:00-20:00 saatleri arasında aynı adreste ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
 2. Divan Başkanlığının seçilmesi
 3. Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Gelir-Gider durumunun okunması, görüşülmesi
 5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Gelir-Gider durumunun onaylanması
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyetlerinin ayrı ayrı ibraya sunulması
 8. Yeni faaliyet dönemi bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 9. Yönetim Kuruluna bütçede fasılalar arası aktarma ve bütçede %30 artırma veya azaltma yetkisi verilmesinin onaylanması
 10. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerinin seçimi
 11. Dilek, temenni ve diğer görüşler
 12. Kapanış

Mevzuat Uyum Derneği Tüzüğünün 12.maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Not: Tüzüğümüz gereği üyelerimizin Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için yıllık aidatlarının tümünün ödenmiş olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

22.02.2023

Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu, Mali Tablolar, Denetim Raporu, Bütçe