Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Mevzuat Uyum Derneği İlk Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı

31 Mar

Mevzuat Uyum Derneği İlk Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Mevzuat Uyum Derneği’nin 31 Mart 2021 tarihindeki İlk Olağan Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin birinci toplantının 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 18.00-20.00 saatleri arasında, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00-12.00 saatleri arasında “Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul” adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağı, Dernek tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca 15 Mart 2021 tarihinde ilan edilmiş, Derneğimizin internet sitesinde yayınlanmış ve Genel Kurul üyelerimize elektronik posta ile duyurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 29.03.2021 tarihli kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın 29.03.2021-5673 no.lu Genelgesi ile İstanbul’un “Çok Yüksek Riskli İller” grubuna alındığı ve Cumartesi-Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklanmış, buna bağlı olarak İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 30.03.2021-25 no.lu kararı ile sokağa çıkma kısıtlaması duyurulmuştur.

Yayımlanan söz konusu genelge ve karar uyarınca, İlk Olağan Genel Kurul ikinci toplantısının yapılacağı 10 Nisan 2021 Cumartesi gününün sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına girmesi ve İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 31 Mart 2021 tarihli “Genel Kurul Toplantılarının sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalan gün ve saatlerde yapılabileceği” duyurusu nedeniyle, Geçici Yönetim Kurulumuz tarafından Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurul ikinci toplantısının tüzüğümüzün 12. maddesi uyarınca geri bırakılmasına ve 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 16.00-18.00 saatleri arasında “Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul” adresinde çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.

16 Nisan 2021 Cuma günü saat 16.00-18.00 saatleri arasında “Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul” adresinde gerçekleştirilecek Derneğimizin İlk Olağan Genel Kurul ikinci toplantısına katılımınızı rica ederiz.

Gündem:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
 2. Divan Başkanlığının seçilmesi
 3. Geçici Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları
 4. Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Gelir-Gider durumunun okunması, müzakeresi
 5. Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Gelir-Gider durumunun onaylanması
 6. Geçici Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerine ilişkin ibrası
 7. Yeni Faaliyet Dönemi Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 8. Yönetim Kuruluna bütçede fasılalar arası aktarma yetkisi verilmesinin onaylanması
 9. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerinin seçimi
 10. Dilek, temenni ve diğer görüşler
 11. Kapanış

Mevzuat Uyum Derneği Tüzüğünün 12. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Covid-19 salgını nedeni ile Genel Kurul Toplantısı resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Bu kapsamda grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, üyelerimiz haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir. Toplantının yapılacağı yere HES kodu ile giriş yapılacaktır. Toplantı boyunca maske kullanılması zorunlu olacaktır.

Faaliyet raporu ve bütçe dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Faaliyet Raporu

Bütçe

Saygılarımızla,

31.03.2021

Mevzuat Uyum Derneği Geçici Yönetim Kurulu